[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา

      ประวัติหน่วยงาน
    
โครงสร้างหน่วยงาน
    ทำเนียบบุคลากร
    อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด
    แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 
       (พ.ศ.2555-2558)
    
นโยบายและจุดเน้น
       และจุดเน้นการดำเนินงาน
       ปี 2558
    แผนปฏิบัติการประจำปี
       พ.ศ.2558

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

     การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

    การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
     และชุมชน 
  
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  
 ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

   
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  
 
กศน.อำเภอลับแล
     
กศน.อำเภอตรอน
    
 
กศน.อำเภอพิชัย
    
  
กศน.อำเภอท่าปลา
    
 
กศน.อำเภอทองแสนขัน
    
 
กศน.อำเภอน้ำปาด
    
 
กศน.อำเภอฟากท่า
    
 
กศน.อำเภอบ้านโคก

    สำนักงานรัฐมนตรี
  
 กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   สำนักงานคณะกรรมการ
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา
  
สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา
 
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
อาหารเพื่อสุขภาพ ถ้าจะให้ดี 100 เปอร์เซ็นต์
วัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาปรุงก็จะต้องปราศจากสารพิษหรือสารเคมีด้วย เกริ่นนำกันอย่างนี้   เข้าชม :  [201]
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด จะได้นอนหลับได้อย่างสบาย   เข้าชม :  [278]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [212]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1204]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [282]
 
16 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย “จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน. ด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการอ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมนักศึกษา กศน.   เข้าชม :  [7]
16 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  เข้าชม :  [8]
15 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัยจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
กศน.อำเภอพิชัยจ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา  เข้าชม :  [6]
15 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย “ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2557”
“ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2557”  เข้าชม :  [12]
 

16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เข้าชม :  [13]

12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   เข้าชม :  [12]

12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมจัดกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยโนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมจัดกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยโนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เข้าชม :  [14]

3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กศน.อำเภอเมืองร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อเด็กป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เข้าชม :  [17]
 
นายนรินทร์  ปาระมี
ผู้อำนวยการ

นายนริศย์ศักดิ์  รอดเรืองคุณ
รองผู้อำนวยการ
narissakrodrueangkhun@gmail.com

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  
โทรศัพท์ 0-5581-7729  โทรสาร  0-5581-7721
plan_uttaradit@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา