[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา

      ประวัติหน่วยงาน
    
โครงสร้างหน่วยงาน
    ทำเนียบบุคลากร
    อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด
    แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 
       (พ.ศ.2555-2558)
    
นโยบายและจุดเน้น
       และจุดเน้นการดำเนินงาน
       ปี 2558
    แผนปฏิบัติการประจำปี
       พ.ศ.2558

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

     การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

    การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
     และชุมชน 
  
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  
 ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

   
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  
 
กศน.อำเภอลับแล
     
กศน.อำเภอตรอน
    
 
กศน.อำเภอพิชัย
    
  
กศน.อำเภอท่าปลา
    
 
กศน.อำเภอทองแสนขัน
    
 
กศน.อำเภอน้ำปาด
    
 
กศน.อำเภอฟากท่า
    
 
กศน.อำเภอบ้านโคก

    สำนักงานรัฐมนตรี
  
 กระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   สำนักงานคณะกรรมการ
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา
  
สำนักงานคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษา
 
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
อาหารเพื่อสุขภาพ ถ้าจะให้ดี 100 เปอร์เซ็นต์
วัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาปรุงก็จะต้องปราศจากสารพิษหรือสารเคมีด้วย เกริ่นนำกันอย่างนี้   เข้าชม :  [217]
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด
ณประโยชน์จากแอปเปิ้ล และบลูเบอร์รี่ มาช่วยลดความเครียด จะได้นอนหลับได้อย่างสบาย   เข้าชม :  [309]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [224]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1242]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [304]
 

กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งที่ 1/2558
ประชุมประจำเดือน  เข้าชม :  [5]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการคนพิการสู่เทคโนโลยี เชิดชูศักดิ์ศรีอาสาสมัครฯ ตระหนักถึงความรุนแรงในครอบครัว เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557  27 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [17]
กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 \\\"การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน\\\"  20 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [29]
กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  7 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [37]
กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   24 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [57]

 
26 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน
กศน.อำเภอพิชัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน  เข้าชม :  [5]
23 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน”
กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน”  เข้าชม :  [8]
15 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย “ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชน”
“ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชน”  เข้าชม :  [11]
15 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอพิชัย “ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม 2558”
“ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม 2558”  เข้าชม :  [13]
 

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   เข้าชม :  [4]

27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   เข้าชม :  [8]

27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่   เข้าชม :  [8]

26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12   เข้าชม :  [13]
 
นายนรินทร์  ปาระมี
ผู้อำนวยการ

นายนริศย์ศักดิ์  รอดเรืองคุณ
รองผู้อำนวยการ
narissakrodrueangkhun@gmail.com

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนพาดวารี  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  
โทรศัพท์ 0-5581-7729  โทรสาร  0-5581-7721
plan_uttaradit@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา