• gggg

 • DSC 0014DSC 0008DSC 0019

  DSC 0003

  DSC 0008 2

  DSC 0023

  DSC 0026

  DSC 0043

  DSC 0012

  DSC 0002

  DSC 0004 2

  1

  2

  DSC 0028

   

  กศน.อำเภอน้ำปาด

  458611

  กศน.อำเภอลับแล

   

  2

  กศน.อำเภอท่าปลา

  26617

   

  กศน.อำเภอบ้านโคก

  S 128622599

   

  กศน.อำเภอพิชัย

  S 15523853

  กศน.อำเภอทองแสนขัน

  S 14573578

  กศน.อำเภอตรอน

  132086

  กศน.อำเภอฟากท่า

  S 13279237

   

  ติดตามข่าวสารใหม่ได้ที่ >>FACEBOOKกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์<< 

   

 • DSC 0312

  DSC 0072

  DSC 0004 2

  DSC 0005

  DSC 0009

  DSC 0011

  DSC 0013

  DSC 0015 2

  DSC 0016 2

  DSC 0016

  DSC 0018

  DSC 0019

  DSC 0023 2

  DSC 0024

  DSC 0029

  DSC 0040

  DSC 0047

  DSC 0049

  DSC 0055

  DSC 0057

  DSC 0061

  DSC 0087

  DSC 0091

  DSC 0100

  DSC 0108

  DSC 0120

  DSC 0135

  DSC 0137

  DSC 0160

  DSC 0172

  DSC 0179

  DSC 0181

  DSC 0190

  DSC 0224 2

  DSC 0227

  DSC 0234

  DSC 0239

  DSC 0250

  DSC 0256

  DSC 0277

  DSC 0318

   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

  พื้นฐาน พุทธศักราช2551กลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมา

  ได้เยี่ยมชม 

  “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” แห่งที่ ๙๓

  โดยมี นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน เป็นประธานในที่นี้

   

  ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ FACEBOOKกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

   

   

 • DSC 1209

  DSC 1106

  DSC 1220

  IMG 3185

  IMG 3190

  IMG 3204

  IMG 3341

  IMG 3355

  IMG 3363

  IMG 3405

  IMG 3367

  IMG 3370

   

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” แห่งที่ ๙๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดสร้างขึ้นบนที่ดิน ๒ ไร่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ และเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยเป็นที่ดินธรณีสงฆ์บริเวณหน้าวัดหมอนไม้ ซึ่งจัดสร้างขึ้นในปี 2553 และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และประชาชน โดยจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ ชั้นล่างแบ่งเป็นมุมบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่สำหรับการอ่าน ซึ่งให้บริการหนังสือที่หลากหลาย หนังสือหายาก และหนังสือที่เป็นที่นิยมของนักอ่าน, มุมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมุมเด็กเน้นสื่อการเรียนรู้หลากหลายเพื่อส่งเสริมพื้น ฐานนิสัยรักการอ่านในเด็ก ส่วนชั้นบน แบ่งเป็น ๔ ห้อง อาทิ ห้องวีรบุรุษลุ่มน้ำน่าน แสดงประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีวีรกรรมรบชนะศึกจากเมืองที่มารุกราน ณ เมืองพิชัย จนดาบข้างหนึ่งหัก และเรื่องราวในอดีตของจังหวัดฯ, ห้องเขตขาม ๓ วัฒนธรรม จัดแสดงความสัมพันธ์ของ ๓ วัฒนธรรมในจังหวัดฯ ผ่านผ้าซิ่นพื้นเมือง ได้แก่วัฒนธรรมสยามวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมล้านช้างรวมถึง ห้องทิพยพุทธอุตรดิตถ์จัดแสดงนิทรรศการพระพุทธรูปที่ชาวอุตรดิตถ์เคารพศรัทธา

   

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       >>คลิ๊กfacebook<<

   

เรื่องเด่นวันนี้

IMAGE สงกรานต์ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2559
admin กศน.อต. วันจันทร์, 18 เมษายน 2559
  VDO คลิ๊ก    
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 19 ครั้ง
IMAGE สำนักงานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ (ตามโครงการข้าราชการดีศรีแผ่นดิน) ประจำเดือนมีนาคม2559
admin กศน.อต. วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559
  กศน.อำเภอน้ำปาด กศน.อำเภอลับแล   กศน.อำเภอท่าปลา   กศน.อำเภอบ้านโคก   กศน.อำเภอพิชัย กศน.อำเภอทองแสนขัน กศน.อำเภอตรอน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 25 ครั้ง

ข่าวประกาศทางราชการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 288 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 229 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 227 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 165 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 182 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.

ค่านิยม 12 ประการ

up pic0202 1