• DSC 0165

  DSC 0169

  DSC 0194

  DSC 0113

  DSC 0115

  DSC 0119DSC 0110DSC 0106

  1451

  DSC 0108DSC 0123

  DSC 0127

  DSC 0129

  DSC 0135

  DSC 0138

  DSC 0142

  DSC 0144DSC 0158

  DSC 0162

  DSC 0184

  DSC 0185DSC 0197

  DSC 0198

  DSC 0201 2

  DSC 0206

  DSC 0214

  DSC 0220DSC 0224DSC 0227DSC 0231

   

   

   

   

   

 • gggg

 • DSC 0014DSC 0008DSC 0019

  DSC 0003

  DSC 0008 2

  DSC 0023

  DSC 0026

  DSC 0043

  DSC 0012

  DSC 0002

  DSC 0004 2

  1

  2

  DSC 0028

   

  กศน.อำเภอน้ำปาด

  458611

  กศน.อำเภอลับแล

   

  2

  กศน.อำเภอท่าปลา

  26617

   

  กศน.อำเภอบ้านโคก

  S 128622599

   

  กศน.อำเภอพิชัย

  S 15523853

  กศน.อำเภอทองแสนขัน

  S 14573578

  กศน.อำเภอตรอน

  132086

  กศน.อำเภอฟากท่า

  S 13279237

   

  ติดตามข่าวสารใหม่ได้ที่ >>FACEBOOKกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์<< 

   

 • DSC 0312

  DSC 0072

  DSC 0004 2

  DSC 0005

  DSC 0009

  DSC 0011

  DSC 0013

  DSC 0015 2

  DSC 0016 2

  DSC 0016

  DSC 0018

  DSC 0019

  DSC 0023 2

  DSC 0024

  DSC 0029

  DSC 0040

  DSC 0047

  DSC 0049

  DSC 0055

  DSC 0057

  DSC 0061

  DSC 0087

  DSC 0091

  DSC 0100

  DSC 0108

  DSC 0120

  DSC 0135

  DSC 0137

  DSC 0160

  DSC 0172

  DSC 0179

  DSC 0181

  DSC 0190

  DSC 0224 2

  DSC 0227

  DSC 0234

  DSC 0239

  DSC 0250

  DSC 0256

  DSC 0277

  DSC 0318

   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

  พื้นฐาน พุทธศักราช2551กลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมา

  ได้เยี่ยมชม 

  “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” แห่งที่ ๙๓

  โดยมี นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน เป็นประธานในที่นี้

   

  ติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่ FACEBOOKกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

   

   

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวประกาศทางราชการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 304 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 235 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 236 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 172 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 191 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.

ค่านิยม 12 ประการ

up pic0202 1