• DSC 0008

  นายชนะ เปรมปรี
  รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์นำทีม คณะผู้บริหารสถานศึกษา 9 แห่ง และบุคลากร
  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 
  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

  รูปเพิ่มเติมรูปเพิ่มเติม

 •  

  DSC 0054

  DSC 0109

  DSC 0174

  DSC 0225

  DSC 0255

  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ TT Garden ร่วมงาน วันรักการอ่าน 2 เมษา นำพาหนังสือสู่ชุมชน

  โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ภายในงานมี นิทรรศกาลความเป็นมาของห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดื กิจกรรมปั่นจักยานส่งเสริมการอ่าน นำพาหนังสือสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สู่วิถีชุมชนคนอุตรดิตถ์ อ่าน...สร้างอาชีพ เสริมรายได้   อ่านสร้างสุข ประกวดอ่านร้อยแก้ว – ร้อยกรอง และเรียงความ การประกวดร้องเพลงของนักศึกษากศน ทั้ง 9 อำเภอ

  การแสดงวัฒนธรรมของชาวอำเภอลับแล ในวันที่ 2 เมษายน 2560  ณ ลานอเนกประสงค์ TT Garden อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

  รูปทั้งหมดคลิ๊ก

เรื่องเด่นวันนี้

IMAGE วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ วันที่ 11 พ.ค. 2560
admin กศน.อต. วันพฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2560
นายชนะ เปรมปรีรองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์นำทีม คณะผู้บริหารสถานศึกษา 9 แห่ง...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 8 ครั้ง
IMAGE “วันรักการอ่าน 2 เมษา นำพาหนังสือสู่ชุมชน
admin กศน.อต. วันอังคาร, 04 เมษายน 2560
  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ TT Garden ร่วมงาน “วันรักการอ่าน 2 เมษา นำพาหนังสือสู่ชุมชน โครงการ...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 22 ครั้ง

ข่าวประกาศทางราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศโดย admin กศน.อต.
อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 571 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 346 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 382 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 364 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 377 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.

ค่านิยม 12 ประการ

up pic0202 1