• 163

       สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการประชุมการจัดทำแบบทดสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

 • uttm262

       

       นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมโครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยนายวินัย ปิ่นอินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อบรมให้กับกับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการดูแลความปลอดภัยของตนเอง และทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และร้านชูโชคชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

 • 16

       กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  "การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน" ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

 • 160

       กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคนพิการสู่เทคโนโลยี เชิดชูศักดิ์ศรีอาสาสมัครฯ ตระหนักถึงความรุนแรงในครอบครัว เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (สนามกีฬาหมอนไม้) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 • S 6569998

       นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องเด่นวันนี้

IMAGE โครงการประชุมการจัดทำแบบทดสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2557
     สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการประชุมการจัดทำแบบทดสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 11 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2557
           นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 4 ครั้ง
IMAGE จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2557
     กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 9 ครั้ง

ศูนย์การเรียนชุมชน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 7 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 4 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 1 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 3 ครั้ง

ข่าวสาร กศน.

ค่านิยม 12 ประการ

up pic0202 1