• DSC 1209

  DSC 1106

  DSC 1220

  IMG 3185

  IMG 3190

  IMG 3204

  IMG 3341

  IMG 3355

  IMG 3363

  IMG 3405

  IMG 3367

  IMG 3370

   

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” แห่งที่ ๙๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดสร้างขึ้นบนที่ดิน ๒ ไร่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูเกษมธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ และเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยเป็นที่ดินธรณีสงฆ์บริเวณหน้าวัดหมอนไม้ ซึ่งจัดสร้างขึ้นในปี 2553 และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และประชาชน โดยจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ ชั้นล่างแบ่งเป็นมุมบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่สำหรับการอ่าน ซึ่งให้บริการหนังสือที่หลากหลาย หนังสือหายาก และหนังสือที่เป็นที่นิยมของนักอ่าน, มุมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมุมเด็กเน้นสื่อการเรียนรู้หลากหลายเพื่อส่งเสริมพื้น ฐานนิสัยรักการอ่านในเด็ก ส่วนชั้นบน แบ่งเป็น ๔ ห้อง อาทิ ห้องวีรบุรุษลุ่มน้ำน่าน แสดงประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีวีรกรรมรบชนะศึกจากเมืองที่มารุกราน ณ เมืองพิชัย จนดาบข้างหนึ่งหัก และเรื่องราวในอดีตของจังหวัดฯ, ห้องเขตขาม ๓ วัฒนธรรม จัดแสดงความสัมพันธ์ของ ๓ วัฒนธรรมในจังหวัดฯ ผ่านผ้าซิ่นพื้นเมือง ได้แก่วัฒนธรรมสยามวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมล้านช้างรวมถึง ห้องทิพยพุทธอุตรดิตถ์จัดแสดงนิทรรศการพระพุทธรูปที่ชาวอุตรดิตถ์เคารพศรัทธา

   

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       >>คลิ๊กfacebook<<

   

 • พระเทพ 

  1

  2

   

    เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่

   

  055-817724     สำนักงานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์  

    081044952      นางสาวชญาภา มีเที่ยง   

    081-9961586   นางรุ่งรัตน์ ทิพยยาวงศ์

    093-1349117   นางปรีดา โพธิ์ศรี

   

   

   

   

   

  >>ลิงค์ที่พักจังหวัดอุตรดิตถ์<<

  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

   

  การเดนทาง1 Page 1

  การเดนทาง1 Page 2

  การเดนทาง1 Page 3

  รายชอโรงแรม Page 1

  รายชอโรงแรม Page 2

  ถ้ามองไม่ชัดเจนสามารถโหลดไฟล์ข้างล่างนี้ครับ2ไฟล์

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  FACEBOOKกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

 • DSC 0321

  DSC 0253

  DSC 0104

  DSC 0001

  DSC 0012

  DSC 0014

  DSC 0016

  DSC 0021

  DSC 0022

  DSC 0027

  DSC 0034

  DSC 0041

  DSC 0043

  DSC 0049

  DSC 0052

  DSC 0058

  DSC 0067

  DSC 0097

  DSC 0107DSC 0108

  DSC 0111DSC 0112

  DSC 0115

  DSC 0118

  DSC 0121

  DSC 0122

  DSC 0124

  DSC 0126

  DSC 0129

  DSC 0131

  DSC 0135

  DSC 0139

  DSC 0144

  DSC 0177

  DSC 0179

  DSC 0197

  DSC 0212

  DSC 0227

  DSC 0259

  DSC 0264

  DSC 0278

   

                       >>FACEBOOK กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์<<

  ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดงานกินเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙    ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  Photo: นายศิริพงศ์ เกตุทิม

  ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

   

 • 11052428 672681366208056 5259942919586726284 o

  DSC 0009

  DSC 0014

  DSC 0025DSC 0037

  DSC 0053DSC 0057

  DSC 0062

  DSC 0065DSC 0069

  DSC 0075DSC 0095DSC 0110

  DSC 0118DSC 0120

  DSC 0137

  DSC 0148DSC 0156

  DSC 0166DSC 0172

  DSC 0187

  DSC 0207

  นายนรินทร์  ปาระมี ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำ พนักงานราชการ และกศน.อำเภอ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทามเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามเส้นทางจริง

  รวมระยะ ทาง 29 กิโลเมตร เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกรียนติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558จากหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านถนนศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ ตัดไปถนนสำราญรื่น ผ่านวัดธรรมาธิปไตยก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ผ่านศาสนสถานที่สำคัญมุ้งหน้าสู่อำเภอลับแลและแวะพักยังสวนสาธารณะหนองพระแลแล้วปั่นผ่านอำเภอลับแล ซุ้มประตูเมืองลับแลสู่ตัวจังหวัดอุตรดิตถ์

   

  Photo: นายศิริพงศ์ เกตุทิม

  ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

   

   

   

 • DSC 0011

  DSC 0002

  DSC 0012

  DSC 0017

  DSC 0018

  DSC 0019

  DSC 0021

  DSC 0024

  DSC 0026

  DSC 0027

  DSC 0037

  DSC 0039

  DSC 0040

  DSC 0041

  DSC 0046

  ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานราชการทุกตำแหน่ง 10 ธค 58 ณ ห้องประชุมสำนักงาน 

  Photo: นายศิริพงศ์ เกตุทิม

  ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

   

เรื่องเด่นวันนี้

IMAGE สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” แห่งที่ ๙๓
admin กศน.อต. วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 13 ครั้ง
IMAGE สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
admin กศน.อต. วันพุธ, 13 มกราคม 2559
      เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ที่   055-817724     สำนักงานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์     081044952      นางสาวชญาภา มีเที่ยง   ...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 1013 ครั้ง
IMAGE กศนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดงานกินเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๕๙
admin กศน.อต. วันจันทร์, 11 มกราคม 2559
                       >>FACEBOOK กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์<<...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 38 ครั้ง

ข่าวประกาศทางราชการ

การตรวจการพิจารณาหนังสือแบบเรียนรายวิชาเลือก
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2558 ประกาศโดย กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์
อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันเสาร์, 07 กุมภาพันธ์ 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมสอนเสริม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเงรียนทองแสนขันวิทยา...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 220 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 206 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ร่วมโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 7 บ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 202 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันอังคาร, 27 มกราคม 2558
     กศน.อำเภอทองแสนขัน ออกหน่วยห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านไร้ห้วยพี้ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 120 ครั้ง
IMAGE กศน.อำเภอพิชัย “เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “เขาบันไดม้าเกมส์ ” ครั้งที่ 12
ข่าวกิจกรรม กศน. จ.อุตรดิตถ์   วันศุกร์, 26 ธันวาคม 2557
     กศน.อำเภอิพิชัย นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ นำบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์...
อ่านต่อ...
จำนวนอ่าน 150 ครั้ง

ข่าว กศน. อำเภอ

ข่าวสาร กศน.

ค่านิยม 12 ประการ

up pic0202 1